14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i mellemøsten § 4:

Til § 4
Efter bestemmelsen fraviges udlændingelovens regler om pas, visum og krav om opholdstilladelse for så vidt angår de udlændinge, som eventuelt kommer til Danmark for at blive behandlet på det hospital, som er nævnt i § 2. Fravigelsen af udlændingelovens bestemmelser gælder, så længe opholdet i Danmark beror på behandlingsmæs...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.