14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om indgåelse af aftale mellem danmark og færøerne om beskatning af indkomst for arbejde om bord på skibe i internationalt skibsregister § 2:

Til § 2
Efter lovforslagets § 2 træder loven i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Aftalen skal efter dens artikel 2 træde i kraft den tredivte dag efter den dag, hvor de to parter har meddelt hinanden, at aftalen er godkendt. Aftalen har virkning for indkomstskatter, der pålignes for skatte...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.