14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 15 af 04. January 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Miljø- og fødevareministeren kan godkende vedtægter for indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne, når vedtægterne indeholder følgende bestemmelser:

  • 1) Foreningens formål skal udelukkende være at foretage indkøb til medlemmerne af maskiner, udstyr og tekniske driftsmidler, der anvendes i medlemmernes virksomheder. Virksomhederne skal være beliggende i landdistrikterne eller være virksomheder, der er beliggende andetsteds, men virker til gavn for udviklingen i landdistrikterne. Det indkøbte er undergivet foreningens ejendomsret, indtil købesummen med renter og omkostninger er fuldt betalt, medmindre dette strider mod bestemmelserne i tinglysningslovens § 38.

  • 2) Foreningens bestyrelse består af 5, 7 eller 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.

  • 3) Ændring af foreningens vedtægter kræver godkendelse fra miljø- og fødevareministeren.

  • 4) Foreningen skal hvert år til brug for det i § 7 nævnte tilsyn indsende beretning om og regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne år og er i øvrigt pligtig at meddele alle oplysninger til brug for tilsynet angående foreningens virksomhed og forhold, herunder til dokumentation for, at foreningen ledes i overensstemmelse med denne lov og foreningens vedtægter.

  • 5) Foreningens opløsning ved egen beslutning kræver finansministerens godkendelse, hvis foreningen på tidspunktet for beslutningen er i gæld til statskassen.

  • 6) Ved foreningens opløsning ved egen beslutning eller i medfør af § 7, stk. 3, tilfalder foreningens formue Danske Indkøbsforeningers Landsforening.

•••

Stk. 2 En forening kan efter godkendelse af miljø- og fødevareministeren i vedtægterne fastsætte, at foreningen opnår anden form for sikkerhed for betaling af det indkøbte end den i stk. 1, nr. 1, 3. pkt., nævnte sikkerhed.

•••
profile photo
Profilside