14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1149 af 02. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Etablering skal være sket senest ved udgangen af det indkomstår, hvori kontohaveren når folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

•••

Stk. 2 Når kontohaveren dokumenterer, at det skyldes ham utilregnelige årsager, at etablering ikke har fundet sted inden fristens udløb, kan told- og skatteforvaltningen tillade, at fristen forlænges.

•••
profile photo
Profilside