14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og bygger på lov nr. 623 af 08. June 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Til private virksomheder, der har ansat en udlænding i et integrationsgrunduddannelsesforløb, udbetaler staten en bonus.

•••

Stk. 2 Bonus efter stk. 1 ydes til virksomheden med 20.000 kr., når udlændingen har været ansat i 6 måneder, og yderligere med 20.000 kr. efter 2 års ansættelse.

•••

Stk. 3 Bonus efter stk. 1 udbetales af Styrelsen for International Rekruttering og Integration efter ansøgning.

•••

Stk. 4 Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan til brug for behandlingen af ansøgninger som nævnt i stk. 3 få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, og indhente oplysninger i det fælles it-baserede datagrundlag, jf. § 45 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

•••

Stk. 5 Udlændinge-, integrations- og boligministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af bonusordningerne, herunder om opnåelse af bonus samt dokumentationskrav. Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

•••
profile photo
Profilside