14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og bygger på lov nr. 623 af 08. juni 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Integrationsgrunduddannelsen omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. Aftale om integrationsgrunduddannelse kan indgås med såvel en privat som en offentlig virksomhed. Virksomheden udarbejder i samarbejde med udlændingen en plan med en beskrivelse af, hvad den samlede integrationsgrunduddannelse forventes at indeholde.

•••

Stk. 2 Praktikdelen af integrationsgrunduddannelsen skal bidrage til opfyldelse af formålet med uddannelsen ved at bibringe udlændingen:

  • 1) Viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, der sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet.

  • 2) Erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet.

  • 3) Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads.

•••

Stk. 3 Skoleundervisningen skal bidrage til opfyldelse af formålet med integrationsgrunduddannelsen ved at bibringe udlændingen:

  • 1) Sproglige færdigheder i henhold til lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

  • 2) Erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer.

  • 3) Forudsætninger for en bredere forståelse af den erhvervede erfaringsbaggrund og forudsætninger for fortsat uddannelse.

•••
profile photo
Profilside