14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om internationalt udviklingssamarbejde § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 555 af 18. juni 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Målsætning
Målet for Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet i overensstemmelse med FN-pagten, Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og FN’s konventioner om menneskerettigheder og med FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling samt verdensmål som et centralt omdrejningspunkt.

•••

Stk. 2 Dansk udviklingssamarbejde skal bidrage til at fremme Danmarks interesser i en mere fredelig, stabil og lige verden. Udviklingspolitikken er således et centralt og integreret element i dansk udenrigspolitik, hvor det anerkendes, at udviklingslande ikke kun påvirkes af udviklingspolitiske tiltag, men også af tiltag på øvrige politikområder.

•••

Stk. 3 Målsætningen som angivet i stk. 1 søges opfyldt gennem partnerskaber med udviklingslande og inden for rammerne af internationalt anerkendte principper og mål for udviklingssamarbejde samt principper for humanitær bistand.

•••
profile photo
Profilside