14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om internationalt udviklingssamarbejde § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 555 af 18. juni 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Organisation
Der etableres et Udviklingspolitisk Råd.

•••

Stk. 2 Udviklingspolitisk Råd skal danne ramme for en løbende strategisk dialog med og rådgivning af udviklingsministeren om gennemførelsen af de opgaver, der i medfør af denne lov er pålagt udviklingsministeren.

•••

Stk. 3 Udviklingsministeren udnævner medlemmerne til Udviklingspolitisk Råd.

•••

Stk. 4 Udviklingspolitisk Råd omfatter indtil 11 medlemmer, der udnævnes for en periode af 3 år med mulighed for genudnævnelse for yderligere én periode af 3 år.

•••

Stk. 5 Udviklingsministeren udpeger 1 formand blandt Udviklingspolitisk Råds medlemmer.

•••

Stk. 6 Udviklingsministeren fastsætter forretningsordenen for det i stk. 1 nævnte råds virke.

•••
profile photo
Profilside