14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om knive og blankvåben m.v. § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om knive og blankvåben m.v. og bygger på lov nr. 376 af 27. April 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 1 eller 2.

•••

Stk. 2 Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af § 1 skal det særlig anses for skærpende, at gerningspersonen flere gange tidligere er straffet for overtrædelse af § 1. Tilsvarende gælder i tilfælde, hvor overtrædelsen af § 1 begås under skærpende omstændigheder af en person, der tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 eller 2§ 119 b eller §§ 123, 216, 237, 243-246, 266 eller 288.

•••

Stk. 3 I regler, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside