14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Københavns Lufthavne A/S § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om københavns lufthavne a/s og bygger på lovbekendtgørelse nr. 517 af 09. juni 2000. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 De statstjenestemænd, der ved selskabets overtagelse af driften gør tjeneste ved Københavns Lufthavnsvæsen, bevarer deres ansættelsesforhold til staten.

•••

Stk. 2 Selskabet tilbyder de i stk. 1 nævnte tjenestemænd overgang til ansættelse i selskabet.

•••

Stk. 3 Selskabet er i forhold til staten forpligtet til at beskæftige de tjenestemænd, som ikke ønsker at overgå til ansættelse i selskabet efter stk. 2, men som fortsat ønsker at gøre tjeneste ved lufthavnene i Kastrup og Roskilde.

•••

Stk. 4 Til de tjenestemænd, som ikke ønsker at overgå til ansættelse efter stk. 2, udbetaler staten løn m.v. og afholder udgifter til pension i overensstemmelse med reglerne i tjenestemandspensionslovgivningen.

•••

Stk. 5 Selskabet refunderer fra overtagelsen af driften staten de lønninger m.v., der udbetales i henhold til stk. 4, og indbetaler løbende pensionsbidrag til staten for den pensionsalder, tjenestemændene optjener fra overtagelsen. Pensionsbidrag fastsættes af finansministeren.

•••

Stk. 6 De tjenestemænd, der omfattes af stk. 1 og stk. 4, har på lige fod med selskabets øvrige medarbejdere ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til aktieselskabets bestyrelse og er på tilsvarende måde valgbare til bestyrelsen, jf. aktieselskabslovgivningens bestemmelser herom.

•••
profile photo
Profilside