14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1247 af 27. august 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Børne- og undervisningsministeren kan til varetagelse af lovgivnings- og vejledningsfunktioner m.v. forlange enhver oplysning om særlige tilbud om grundskoleundervisning, som ministeren skønner nødvendige, meddelt af kommunalbestyrelsen, herunder oplysninger til brug for opfølgning på de særlige tilbuds resultater eller forhold i øvrigt.

•••

Stk. 2 Børne- og undervisningsministeren kan bestemme, at oplysninger, jf. stk. 1, skal leveres i elektronisk form, og kan herunder fastsætte, i hvilket format leveringen skal ske.

•••

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem myndigheder og om anvendelse af digital signatur i forbindelse med levering af oplysninger efter stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside