14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling danmark og arbejdsløshedskasserne § 29:

Til § 29
Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 4. januar 2016.De ydelser, der bliver omfattet af nærværende lovforslag, er både uge- og månedsbaserede. F.eks. er sygedagpenge en ugebaseret ydelse, mens kontanthjælpen er en månedsbaseret ydelse. Opgørelsen af refusion eller medfinansiering sker på ugebasis, jf. forslaget til § 5. Med ikrafttræde...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.