14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, udbetaling danmark og arbejdsløshedskasserne § 30:

Til § 30
Der er behov for at fastsætte regler om, hvordan indfasningen til den foreslåede refusions- og medfinansieringsmodel skal ske i forhold til personer, der modtager eller har modtaget offentlige forsørgelsesydelser forud for lovens ikrafttræden.I stk. 1, foreslås, at de ydelser, der er omfattet af § 3, stk. 1, fra den 4. januar 2016 indgår i opgørels...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.