14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 221 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Satser for refusion og medfinansiering
Refusion og medfinansiering fastsættes som en procentdel af udgifterne med de procentsatser, som er nævnt i stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 For ydelser omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4-10 og 12-14, fastsættes refusionsprocenten til:

  • 1) 80 pct. i de første 4 uger med ydelser.

  • 2) 40 pct. fra den 5. til og med den 26. uge med ydelser.

  • 3) 30 pct. fra den 27. til og med den 52. uge med ydelser.

  • 4) 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

•••

Stk. 3 For ydelser omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1, 2, 11, 15 og 16, fastsættes medfinansieringsprocenten til:

  • 1) 20 pct. i de første 4 uger med ydelser.

  • 2) 60 pct. fra den 5. til og med den 26. uge med ydelser.

  • 3) 70 pct. fra den 27. til og med den 52. uge med ydelser.

  • 4) 80 pct. fra den 53. uge med ydelser.

•••

Stk. 4 Udgifterne til ydelser efter § 3, stk. 1, nr. 1 og 2, opgøres før skat, men efter fradrag for ATP-bidrag.

•••

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er ændringen som følger af § 4, nr. 1, i ændringslov nr. 288 af 29/3 2017 ved en fejl ikke blevet implementeret. Ændringen trådte i kraft den 1. juli 2017, jf. § 5, stk. 2, i ændringslov nr. 288 af 29/3 2017.

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med KL fastsætte regler om opgørelsen af perioder med ydelse opgjort pr. ydelsesmodtager, betydningen for opgørelsen af perioder med ydelse ved tilbagebetaling eller efterbetaling, omregning fra måned til uger, fastlæggelse af berørte uger med arbejdsløshedsdagpenge, offentlige myndigheders og arbejdsløshedskassernes afgivelse af oplysninger til brug herfor og opgørelse af perioder med selvforsørgelse, jf. § 6, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside