14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 221 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ny opgørelse af finansieringsbeløbet
Opgørelsen efter § 5 starter forfra, når personen efter den første uge med ydelser på ny har haft sammenlagt 52 hele kalenderuger med selvforsørgelse inden for de seneste 3 år.

•••

Stk. 2 Ved selvforsørgelse forstås perioder, hvori en person ikke har modtaget offentlig forsørgelse eller ikke har været ansat i beskæftigelse, hvortil der er ydet støtte til løn.

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte nærmere regler om, hvilke ydelser og ordninger der anses som offentlig forsørgelse eller beskæftigelse, hvortil der er ydet støtte til løn, jf. stk. 2.

•••
profile photo
Profilside