14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 632 af 16. juni 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Tjenestemænd, der overføres efter § 2, overgår til ansættelse i kommunen på vilkår, der svarer til de hidtidige vilkår.

•••

Stk. 2 Tjenestemænd, der er omfattet af stk. 1, får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspension af kommunen. Tjenestemænd, der er omfattet af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v., får dog ved pensionering udbetalt den samlede tjenestemandspension efter bestemmelserne i denne lov.

•••

Stk. 3 Deling af pensionsforpligtelsen for de af stk. 1 omfattede tjenestemænd aftales mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside