14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 15:

Til § 15
Det er hensigten, at forsøgsordningen skal omfatte personer, der uanset en væsentlig funktionsnedsættelse kan opnå en varig tilknytning til det ordinære arbejdsmarked på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår - eventuelt med kompenserende hjælpemidler. De handicappede personer skal for at kunne anvende ordningen have gennemfør...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.