14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om kongeriget danmarks fiskeribank § 4:

    Ændringen er en konsekvens af, at grundfonden ophæves samt en sproglig præcisering af den hidtidige tilstand. Bestemmelsen tager sigte på placering af ledige midler, idet det hele tiden har været en forudsætning, at udgifter til drift af banken skal afholdes af bankens indtjening....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.