14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kontantydelse § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om kontantydelse og bygger på lov nr. 174 af 24. February 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Nedsættelse af kontantydelse
Kontantydelsen nedsættes efter stk. 2, hvis en person, der modtager kontantydelse,

  • 1) uden rimelig grund ophører med sit arbejde,

  • 2) uden rimelig grund afviser arbejde,

  • 3) undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren, jf. § 10, stk. 2, nr. 4,

  • 4) uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job, jf. § 10, stk. 2, nr. 1,

  • 5) uden rimelig grund undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen i tilfælde, hvor personen er indkaldt til en samtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, jf. § 10, stk. 2, nr. 5,

  • 6) uden rimelig grund undlader at overholde aftaler om jobsøgning, jf. § 10, stk. 2, nr. 7, eller

  • 7) uden rimelig grund undlader at registrere sine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet i henhold til aftale indgået med jobcenteret, jf. § 10, stk. 2, nr. 8.

•••

Stk. 2 Kontantydelsen til personer, som er omfattet af stk. 1, nedsættes med tre gange dagssatsen, jf. § 17, stk. 3, pr. hændelse.

•••

Stk. 3 Nedsættelsen i kontantydelsen sker på grundlag af den ydelse, som personen på hændelsestidspunktet var eller ville være berettiget til. Der kan i en kalendermåned kun ske en enkelt nedsættelse efter stk. 1.

•••

Stk. 4 Hvis kontantydelsen til en person er nedsat efter § 8, nedsættes beløbet efter stk. 2 med samme andel.

•••
profile photo
Profilside