14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kontantydelse § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om kontantydelse og bygger på lov nr. 174 af 24. februar 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Udbetaling af kontantydelse, tilbagebetaling m.v.
Kontantydelse kan tidligst udbetales med virkning fra det tidspunkt, hvor personen har henvendt sig til jobcenteret om, at personen ønsker at benytte sig af retten til tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Retter personen henvendelse til jobcenteret, når personen har afsluttet et tilbud m.v. efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, udbetaler kommunen kontantydelse fra det tidspunkt, hvor personen har henvendt sig til jobcenteret om, at personen på ny ønsker at benytte sig af retten til tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats efter kapitel 13 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••

Stk. 2 Kontantydelse udbetales som et månedligt beløb. Udbetalingen sker bagud for 1 måned.

•••
profile photo
Profilside