14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 383 af 03. May 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Foreningens bestyrelse og direktion forestår ledelsen af foreningens anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed. Direktionen varetager den daglige ledelse af foreningen.

•••

Stk. 2 Foreningens bestyrelse skal udfærdige skriftlige retningslinjer for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges.

•••

Stk. 3 Et eksemplar af retningslinjerne skal sendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der ligeledes skal orienteres skriftligt om eventuelle ændringer.

•••
profile photo
Profilside