14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 383 af 03. May 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Foreningens egenkapital skal til enhver tid udgøre mindst 1 pct. af foreningens samlede forpligtelser.

•••

Stk. 2 Hvis egenkapitalen måtte blive nedbragt under 1 pct. af foreningens samlede forpligtelser, skal der fra medlemmerne efter retningslinjer fastsat i foreningens vedtægter indkræves det beløb, som behøves for at bringe egenkapitalen op på et niveau, som er i overensstemmelse med egenkapitalkravet, jf. stk. 1. Indkrævede beløb med tillæg af en af tilsynsmyndigheden, jf. § 15, stk. 1, godkendt rente skal godtgøres de indbetalende medlemmer, så snart dette kan ske uden at bringe egenkapitalen ned på et niveau, som ikke er i overensstemmelse med egenkapitalkravet, jf. stk. 1.

•••
profile photo
Profilside