14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1485 af 12. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Foreløbige og endelige bidrag opkræves med mellemrum ikke mindre end 1/2 år og med højst 1/2 pct. ad gangen af den forsikringssum, efter hvilken den pågældendes bidragspligt bestemmes, jfr. dog § 13, stk. 2.

•••

Stk. 2 Forfaldne bidragsbeløb, der ikke er betalt inden 1 måned efter første påkrav, forrentes med 1 pct. for hver påbegyndt måned.

•••

Stk. 3 Såvel foreløbige som endelige bidrag kan inddrives ved udpantning.

•••
profile photo
Profilside