14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1485 af 12. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Erstatningen udbetales til ejeren, medmindre andre over for forbundet har anmeldt sig som berettiget til erstatningen eller har en tinglyst ret over den forsikrede faste ejendom.

•••

Stk. 2 Selv i så fald udbetales erstatningen dog til ejeren, hvis der foreligger samtykke fra de berettigede, eller der ved skade på fast ejendom

  • 1) er sket udbedring af skaden ved genopførelse eller istandsættelse af bygningen eller genanskaffelse eller istandsættelse af tilbehør eller

  • 2) er stillet de berettigede lige så betryggende sikkerhed for deres krav.

•••

Stk. 3 Uden for de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, fyldestgøres de berettigede forud for ejeren under hensyn til rangfølgen af deres rettigheder.

•••
profile photo
Profilside