14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre § 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1485 af 12. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Erstatningerne samt forbundets administrationsudgifter udredes af forsikringsbidrag fra forbundets medlemmer.

•••

Stk. 2 Medlem af forbundet er enhver ejer af løsøre, der er forsikret i forbundet.

•••

Stk. 3 Foreløbige og endelige forsikringsbidrag opkræves med mellemrum ikke mindre end et halvt år og med højst 1/4 pct. ad gangen af den forsikringssum, efter hvilken den pågældendes bidragspligt bestemmes.

•••

Stk. 4 Det endelige forsikringsbidrag kan ikke overstige 2 1/2 pct. af den i stk. 3 nævnte forsikringssum.

•••
profile photo
Profilside