14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om krigsforsikring af skibe § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om krigsforsikring af skibe og bygger på lov nr. 387 af 10. June 1997. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Danske skibe under bygning for danske rederier ved danske værfter kan af Krigsforsikringsinstituttets bestyrelse optages i instituttet efter skriftlig begæring fra ejeren.

•••

Stk. 2 Skibe, der er hjemmehørende på Færøerne, kan af Krigsforsikringsinstituttets bestyrelse optages i instituttet efter skriftlig begæring fra Færøernes landsstyre.

•••

Stk. 3 Erhvervsministeren kan efter aftale med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bestemme, at fiskerfartøjer skal være omfattet af loven, med de afvigelser, som måtte findes nødvendige. De pågældende fiskerfartøjer danner i så tilfælde en særlig afdeling under Krigsforsikringsinstituttet med en selvstændig bestyrelse, hvis sammensætning fastsættes af erhvervsministeren. Afdelingen har et særligt regnskab, for hvis eventuelle underskud det samlede Krigsforsikringsinstitut ikke hæfter.

•••
profile photo
Profilside