14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på færøerne § 1:

Til § 1
Efter bestemmelsen i stk. 1 skal samtlige love, anordninger og bekendtgørelser om rigets fællesanliggender, jf. § 7 i lov nr. 317 af 23. marts 1948 om Færøernes Hjemmestyre, og som gælder på Færøerne, foruden i Lovtidende optages i Kunngerdabladid. Kundgørelse i Kunngerdabladid er en betingelse for, at retsforskriften får re...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.