14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser § 11:

Til § 11
Artikel 11 i direktivet foreskriver, at der skal være beskyttelse mod afskedigelse på grund af klage over forhold vedrørende ligebehandlingsprincippet i erhvervstilknyttede sikringsordninger. En del lønmodtagere vil allerede i dag være beskyttet mod urimelig og usaglig afskedigelse efter bestemmelserne i funktionærloven. For de ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.