14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om medie- og journalisthøjskolen § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om medie- og journalisthøjskolen og bygger på lovbekendtgørelse nr. 780 af 08. august 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Bestyrelsens opgaver og ansvar
Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af højskolen og sikre uddannelsernes kvalitet og udvikling samt en effektiv drift af højskolen.

•••

Stk. 2 Bestyrelsen skal fastsætte højskolens vedtægt, jf. § 10, og indgå en udviklingskontrakt med uddannelses- og forskningsministeren.

•••

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter efter indstilling fra rektor højskolens organisatoriske opbygning, således at højskolen kan opfylde sine formål og varetage alle sine aktuelle og kommende opgaver, jf. lovens kapitel 2 og vedtægten, og således at de studerendes mulighed for indflydelse på uddannelse og undervisning sikres, jf. § 17, stk. 2, og § 18.

•••

Stk. 4 Bestyrelsen skal godkende studieordninger for de uddannelser, som højskolen udbyder. Bestyrelsen kan bemyndige rektor til at godkende studieordninger.

•••

Stk. 5 Bestyrelsen skal vedtage det årlige budget efter indstilling fra rektor.

•••

Stk. 6 Bestyrelsen skal ansætte og afskedige rektor. Bestyrelsen skal efter indstilling fra rektor ansætte og afskedige den øvrige øverste ledelse.

•••

Stk. 7 Bestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for rektors og den øvrige øverste ledelses virksomhed.

•••
profile photo
Profilside