14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 622 af 19. juni 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Et medlem af folkekirken kan ved sognebåndsløsning slutte sig til sognepræsten for en anden menighed end den, hvortil medlemmet hører, forudsat sognepræsten er medlem af et menighedsråd. En præst er ikke forpligtet til at modtage en ansøger som sognebåndsløser, såfremt hensynet til denne findes at burde vige for afgørende hensyn til præsten eller dennes menighed.

•••

Stk. 2 En præsts afslag efter stk. 1 kan af medlemmet påklages til biskoppen. Biskoppens afgørelse kan ikke indbringes for Ministeriet for Ligestilling og Kirke.

•••
profile photo
Profilside