14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning § 10:

Til § 10
Bestemmelsen er i overensstemmelse med forslaget i betænkning nr. 1176/1989, jf. side 39. Efter de nugældende regler i §§ 8-10 i lov om kirkers brug, sognebåndsløsning m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 7. december 1987 - i det følgende benævnt som brugsloven af 1922 - har ethvert medlem af folkekirken ret til ved sogne...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.