14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om midlertidig binding af kommunernes og amtskommunernes overskudslikviditet § 1a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 549 af 24. June 2005. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1a Kommuner, der for 2007 har budgetteret med et overskud for forsyningsvirksomhederne under ét, skal i perioden fra den 1. januar 2007 til den 1. januar 2009 deponere et beløb svarende til overskuddet, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Det deponerede overskud efter stk. 1 reguleres således, at deponeringen i perioden fra den 1. april 2008 til den 1. januar 2009 svarer til det faktisk realiserede overskud for forsyningsvirksomhederne under ét i 2007.

•••

Stk. 3 Kommunen skal senest den 1. januar 2007 indsætte det beløb, kommunen i henhold til stk. 1 skal deponere, på en særskilt konto i et pengeinstitut eller deponere obligationer med en kursværdi svarende hertil i et pengeinstitut, et realkreditinstitut eller i KommuneKredit. Det deponerede beløb efter stk. 1 skal senest den 1. april 2008 reguleres i henhold til stk. 2.

•••
profile photo
Profilside