14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om miljø- og fødevareklagenævnet og bygger på lov nr. 1715 af 27. december 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Indgivelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med nævnet skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Nævnet afviser en klage, der ikke indgives ved digital selvbetjening, jf. dog stk. 2-4.

•••

Stk. 2 Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.

•••

Stk. 3 En klage kan ikke afvises, hvis en afvisning vil være i strid med internationale eller EU-retlige forpligtelser om ret til at klage over trufne afgørelser.

•••

Stk. 4 Nævnet kan undlade at afvise en klage, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for nævnet og 1. instans ved at behandle klagen.

•••
profile photo
Profilside