14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om miljø- og fødevareklagenævnet § 21:

Til § 21
Efter forslaget til stk. 1 skal indgivelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med nævnet ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Dette er en parallel til § 18 b i den gældende nævnslov. Som en konsekvens af forpligtelsen til at anvende digital selvbetjening ved indgivelse af klage til nævnet foreslås det, at nævnet som h...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.