14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 101 af 26. januar 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Miljøministeren kan henlægge sine beføjelser efter denne lov til en under ministeriet oprettet statslig myndighed. Delegationsbekendtgørelse

•••

Stk. 2 Ministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, ikke skal kunne påklages. Delegationsbekendtgørelse

•••

Stk. 3 Ministeren kan henlægge sine beføjelser til at træffe afgørelse om bortfald eller tilbagebetaling af tilskud efter § 13 til bestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside