14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 101 af 26. januar 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Bestyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om tilskud.

•••

Stk. 2 Bestyrelsen kan træffe afgørelse om tilsagn om tilskud til:

  • 1) Projekter, der har til formål at udvikle, teste eller demonstrere nye miljøteknologiske løsninger, herunder tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for udvikling, test eller demonstration, og projekter til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og behov.

  • 2) Projekter, der har til formål at etablere teknologiske løsninger, der indebærer miljøbeskyttelse, der rækker videre end nationale standarder og EU-standarder for miljøbeskyttelse.

  • 3) Projekter, der understøtter partnerskaber for miljøinnovation.

  • 4) Projekter, der har til formål at formidle indsatsen for at fremme miljøeffektiv teknologi og anvendelse af miljøteknologi.

  • 5) Dansk deltagelse i projekter som nævnt i nr. 1, når disse projekter indgår i internationale programmer med international medfinansiering og projektudvælgelsen er henlagt til en international udvælgelseskomité.

•••

Stk. 3 Ved afgørelsen af, om der skal gives tilsagn om tilskud, foretager bestyrelsen en vurdering af, om støtte til projektet vil have tilskyndelsesvirkning, og af projektets miljø- og ressourcemæssige potentiale, projektets erhvervsmæssige potentiale, projektets nyhedsværdi og faglige kvalitet, og projektbeskrivelsens kvalitet og af, i hvilket omfang projektets konsekvenser er forenelige med andre relevante samfundsmæssige hensyn.

•••
profile photo
Profilside