14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Miljøvurderingsloven § 35

Uddrag fra forarbejderne til miljøvurderingsloven § 35:

Til § 35
Den foreslåede bestemmelse, der implementerer VVM-direktivets (2011) artikel 6, angår information og høring af offentligheden og berørte myndigheder i forbindelse med miljøvurdering efter afsnit III.Efter den foreslåede bestemmelse stk. 1, nr. 1, skal berørte myndigheder høres, før der træffes en afgørelse efter lovforslagets § 21. Den foreslåede b...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.