14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Naviair § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om naviair og bygger på lov nr. 529 af 26. maj 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Naviairs formål er at udføre luftfartstjenester i Danmark og i udlandet. Virksomheden kan endvidere udføre opgaver, der ligger i naturlig forlængelse heraf.

•••

Stk. 2 Naviair kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre virksomheder og indgå samarbejdsaftaler og lign. i Danmark og i udlandet i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed, jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 Virksomheden skal drives på forretningsmæssigt grundlag under overholdelse af det i stk. 1 nævnte formål.

•••
profile photo
Profilside