14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Naviair § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om naviair og bygger på lov nr. 529 af 26. maj 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Den selvstændige offentlige virksomhed Naviair overtager den af statsvirksomheden Naviair hidtil drevne virksomhed med tilhørende aktiver og passiver og indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forbindelse hermed. Overtagelsen sker i regnskabs- og skattemæssig henseende med virkning fra den 1. januar 2010. Staten hæfter solidarisk med den selvstændige offentlige virksomhed Naviair for de forpligtelser, der bestod på tidspunktet for overdragelsen.

•••

Stk. 2 Naviairs formue holdes adskilt fra statens formue, og Naviair disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anlægs- og driftsmidler.

•••

Stk. 3 Tinglysning og anden registrering af Naviairs rettigheder efter stk. 1 kan ske på grundlag af denne lov.

•••
profile photo
Profilside