14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering   - træder i kraft den 1. januar 2019 § 6

Uddrag fra forarbejderne til lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering § 6:

Til § 5
I den foreslåede stk. 1 fastsættes det, hvilke oplysninger kommunerne skal indberette til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Til brug for beregning af nedsættelsen i kommunens statstilskud i henhold til denne lov skal der indberettes følgende oplysninger om kommunens indtægter fra parkering: 1) Regnskabsoplysninger om kommunens bogførte bruttodrifts...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.