14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne i 2012 ved overskridelse af det aftalte udgiftsniveau for 2011

Den konsoliderede version af denne lov bygger på lov nr. 454 af 18. maj 2011, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne i 2012 ved overskridelse af det aftalte udgiftsniveau for 2011

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 12. maj 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§2 Indenrigs- og sundhedsministeren nedsætter statens tilskud til kommunerne for tilskudsåret 2012, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, hvis kommunernes regnskaber for 2011 under et udviser et højere niveau for serviceudgifterne i 2011 end det budgetterede niveau korrigeret efter § 3. Nedsættelsen udgør forskellen mellem de regnskabsførte og de korrigerede budgetterede serviceudgifter for 2011.

§3 For kommunerne samlet korrigeres de budgetterede serviceudgifter for 2011 med et beløb, som udgør forskellen mellem det af kommunerne budgetterede beløb og en af indenrigs- og sundhedsministeren fastsat ramme for kommunernes serviceudgifter for 2011. Der korrigeres endvidere for ændrede forudsætninger fra budget til regnskab.

§4 Nedsættelsen efter § 2 opgøres og fordeles mellem kommunerne af indenrigs- og sundhedsministeren.

Stk. 2 40 pct. af nedsættelsen fordeles mellem alle kommuner i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal.

Stk. 3 60 pct. af nedsættelsen fordeles mellem de kommuner, hvis regnskabsførte serviceudgifter overstiger det korrigerede budget for 2011. Nedsættelsen fordeles på kommunerne i forhold til den enkelte kommunes andel af forskellen mellem de regnskabsførte serviceudgifter og de korrigerede budgetter for 2011 opgjort for de kommuner, der er omfattet af 1. pkt. Korrektionen nævnt i 1. og 2. pkt. foretages på baggrund af ændrede forudsætninger fra budget til regnskab.

§5 Nedsættelsen efter § 2 afregnes i månederne oktober, november og december 2012.

§6 Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler for opgørelse og afregning af nedsættelsen, herunder om indhentelse af særlige revisionserklæringer vedrørende regnskabsaflæggelsen og om de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab.

§7 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

profile photo
Profilside