14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne i 2012 ved overskridelse af det aftalte udgiftsniveau for 2011 § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 454 af 18. maj 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Indenrigs- og sundhedsministeren nedsætter statens tilskud til kommunerne for tilskudsåret 2012, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, hvis kommunernes regnskaber for 2011 under et udviser et højere niveau for serviceudgifterne i 2011 end det budgetterede niveau korrigeret efter § 3. Nedsættelsen udgør forskellen mellem de regnskabsførte og de korrigerede budgetterede serviceudgifter for 2011.

•••
profile photo
Profilside