14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne i 2012 ved overskridelse af det aftalte udgiftsniveau for 2011 § 2:

Til § 2
Forslaget indebærer, at hvis kommunernes serviceudgifter for 2011 overskrider det korrigerede budget for 2011, vil bloktilskuddet for 2012 blive nedsat tilsvarende. For kommunerne under ét vil det korrigerede budget for 2011 blive fastsat svarende til det aftalte niveau for serviceudgifterne for 2011. Det korrigerede budget udgør en ramme for kommu...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.