14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne i 2012 ved overskridelse af det aftalte udgiftsniveau for 2011 § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 454 af 18. May 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Nedsættelsen efter § 2 opgøres og fordeles mellem kommunerne af indenrigs- og sundhedsministeren.

•••

Stk. 2 40 pct. af nedsættelsen fordeles mellem alle kommuner i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal.

•••

Stk. 3 60 pct. af nedsættelsen fordeles mellem de kommuner, hvis regnskabsførte serviceudgifter overstiger det korrigerede budget for 2011. Nedsættelsen fordeles på kommunerne i forhold til den enkelte kommunes andel af forskellen mellem de regnskabsførte serviceudgifter og de korrigerede budgetter for 2011 opgjort for de kommuner, der er omfattet af 1. pkt. Korrektionen nævnt i 1. og 2. pkt. foretages på baggrund af ændrede forudsætninger fra budget til regnskab.

•••
profile photo
Profilside