14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommunerne i 2012 ved overskridelse af det aftalte udgiftsniveau for 2011 § 5:

Til § 5
Nedsættelsen af det kommunale bloktilskud for 2012 efter denne lov vil blive afregnet med kommunerne i de sidste tre måneder af 2012, det vil sige samtidig med den såkaldte midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2012.Nedsættelsen vil blive beregnet på grundlag af Danmarks Statistiks opgørelse af de kommunale regnskaber for 2011, som foreligger i ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.