14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Odense Letbane § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om odense letbane og bygger på lov nr. 151 af 18. February 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Region Syddanmark yder et engangstilskud til anlæg af Odense Letbane på 100 mio. kr. til Odense Letbane P/S. Beløbet er i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven. Beløbet er uden korrektionsreserve.

•••

Stk. 2 Transportministeren yder et tilskud på 1.108 mio. kr. inkl. 30 pct. korrektionsreserve til anlæg af Odense Letbane til Odense Letbane P/S. Beløbet er i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

•••

Stk. 3 Tilskuddene efter stk. 1 og 2 gives, under forudsætning af at letbanen anlægges, og at der ikke sker væsentlige ændringer i projektet.

•••
profile photo
Profilside