14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om omklassificering af visse veje § 1:

Til § 1
Med klassificeringen af de i bestemmelsen nævnte veje som hovedlandeveje, præciseres i forhold til lov om offentlige veje statens myndighedsansvar for de pågældende veje, som er planlagt og påbegyndt i amtsligt regi, og som staten har overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen. Der er tale om nye veje. Diagonalvejen syd om Give og Dia...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.