14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om omklassificering af visse veje § 4:

Til § 4
Da amterne er nedlagt, og to af de veje, der er omfattet af lovforslagets § 1 (Diagonalvejen syd om Give og Diagonalvejen Uldum-E45), allerede er taget i brug, foreslås det, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.