14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om pensionering af flyveledere § 2

Bekendtgørelse af lov om pensionering af flyveledere paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om pensionering af flyveledere og bygger på lovbekendtgørelse nr. 509 af 18. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 For flyveledere, der afskediges som følge af, at de har nået den for stillingen fastsatte aldersgrænse, forhøjes pensionsalderen efter lov om tjenestemandspension med indtil 7 år, dog højst indtil den pensionsalder, som tjenestemanden ville have opnået, hvis tjenesten var blevet fortsat indtil udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år.

•••

Stk. 2 Pensioner for de før 1. april 1979 ansatte flyveledere, der afskediges efter at have nået den for deres stilling fastsatte aldersgrænse, kan dog beregnes på grundlag af den optjente pensionsalder, forøget med et dertil svarende antal 30.-dele af forskellen op til den pensionsalder, der ville blive lagt til grund ved pensionsberegning, såfremt tjenesten var blevet fortsat indtil udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år.

•••
profile photo
Profilside