14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Planklagenævnet § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om planklagenævnet og bygger på lov nr. 1658 af 20. december 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 En klage har ikke opsættende virkning, medmindre dette er fastsat i eller i henhold til anden lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om, at rettidig klage i nærmere bestemte tilfælde har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love

•••

Stk. 3 Hvor særlige grunde taler derfor, kan Planklagenævnet bestemme, at en klage tillægges opsættende virkning.

•••
profile photo
Profilside